Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Profesorul european al secolului XXI - analize de context, reflecții, perspective

Prima paginăProiecteProiecte internaționaleErasmusProfesorul european al secolului XXI - analize de context, reflecții, perspective
Prima paginăProiecteProiecte internaționaleErasmusProfesorul european al secolului XXI - analize de context, reflecții, perspective

Profesorul european al secolului XXI - analize de context, reflecții, perspective

publicat în Erasmus

Joi, 25 ianuarie, Colegiul Negruzzi a fost gazda unei delegaţii spaniole formate din trei cadre didactice de la Universitatea Rey Juan Carlos Madrid, coordonate de prof. univ. dr. Jesús Paz-Albo Prieto şi însoţite de prof. univ. dr Marius-Ciprian Ceobanu, prof. univ. dr. Nicoleta Popa,  conf. univ. dr. Angelica Hobjilă şi lector univ. dr. Andrei Marian. Întâlnirea face parte din calendarul de activităţi ale unui amplu proiect Erasmus+ „Profesorul european al secolului XXI”, în cadrul căruia Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Iaşi şi Colegiul Negruzzi sunt parteneri alături de cinci universităţi, două ONG-uri şi patru şcoli din Spania, Italia, Danemarca, Belgia şi Finlanda.

Activităţile organizate au decupat câteva fragmente semnificative din ethosul negruzzist şi au încercat să contureze o imagine obiectivă a sistemului de învăţământ românesc. După o scurtă vizită a şcolii, prilej de rememorare a valorilor și reușitelor desprinse din istoria și trecutul liceului, dar şi de conectare cu prezentul onorant al unei şcoli de elită, delegaţia spaniolă a asistat la o serie de secvenţe de lecţii, susţinute de prof. dr. Ioana Anton (matematică), prof. Gianina Artenie (limba engleză), prof. Daniela Iftode (chimie) şi prof. Sorin Galer (fizică).

Punctul central al întâlnirii a fost dezbaterea la care au participat cadre didactice şi elevi ai Colegiului Național „C. Negruzzi”, dezvoltând împreună perspective complexe și opinii nuanțate asupra sistemului educaţional românesc, punctând o serie de aspecte curriculare (legislație și metodologii, programe școlare, strategii didactice de predare / evaluare), profilul cadrului didactic în secolul XXI, examene naționale, formarea iniţială şi continuă a profesorilor, importanţa proiectelor internaţionale în dezvoltarea unor competenţe relevante pentru elevi şi profesori.  S-au remarcat opinii, analize critice, interogații pedagogice, exemple de bună practică, aduse în prim plan de profesorii Elvira Rotundu, Mariana Chiriac, Gianina Artenie, Anca Voicu-Ghenghea, Mihaela Țura, Camelia Gavrilă, Ioana Anton, Dalia Mațoschi, Bianca Burciu şi Irina Ciobanu.

Discuţiile au fost moderate de directorul Colegiului Negruzzi, prof. dr. Camelia Gavrilă, coordonatorul proiectului, și de prof. dr. Anca Voicu-Ghenghea, asistent manager în cadrul acestui proiect.

„Energie, efervescență intelectuală, reflecții pedagogice, analize obiective și un cumul de soluții și transformări necesare au dominat dialogurile noastre, prin care opiniile adolescenților asupra școlii românești, idealurile lor, maturitatea unor constatări au fost completate de pertinența aprecierilor formulate de profesorii negruzziști, personalități cu expertiză și vocație didactică. Nevoia de cunoaștere și înțelegere temeinică a domeniilor științifice, umaniste, sociale, explorate prin curriculumul național dens și suficient de abstract, arhitectura și filosofia sistemului de invățământ trebuie completate, în mod firesc, de experiențe și aplicații practice, de contextualizare și relaționare cu lumea concretă, de diversificare a traseelor metodice, didactice, în acord cu dinamica și diversitatea societății actuale. Am apreciat opiniile și perspectiva obiectivă a elevilor noștri - Tudor Olariu, Roxana Palade, Diana Coroliuc, Tudor Mustață, Ilinca Miron și Bianca Pârvan. Dezbaterea a avut valențele unei analize profunde și complexe, în care voci credibile și actori ai educației, de vârste diferite, au sintetizat puncte forte, reușite, valori ale educației sau ...”probleme” cu rest, segmente de reformare așteptate încă.” (prof. dr Camelia Gavrilă, coordonator al proiectului)

Prof. univ. dr. Ciprian Ceobanu a subliniat “importanța dialogului și a colaborărilor concrete între mediul universitar și cel preuniversitar, pentru a contura soluții și strategii curriculare relevante, generate atât prin demersul de cercetare, cât și de practica didactică, mai ales în contextul unor școli performante, în care profesorii sunt mentori, coordonatori de practică pedagogică, experți în evaluarea de curriculum, membri în comisiile naționale ale diferitelor discipline, asigurând astfel pluriperspectivismul viziunii, al abordărilor propuse prin aceste proiecte ample, curajoase, vizionare.”

Obiectivul general al proiectului "Profesorul european al secolului XXI" (21st Century European Teacher) este acela de a obține informații despre modul în care profesorii europeni pot aborda și dezvolta predarea în domenii precum responsabilizare tehnologică, învățare durabilă, antreprenoriat, învățare ludică, domenii care apar ca urmare a transformărilor complexe ce afectează societatea, de exemplu, schimbările climatice și dezvoltarea digitală omniprezentă. Partenerii își propun să își unească ideile, energiile, forțele într-un  demers de colaborare pentru a dezvolta și îmbunătăți în mod inovator competențele și atractivitatea meseriei de profesor prin stabilirea unor parteneriate europene puternice între furnizorii de educație și de formare a cadrelor didactice și prin oferirea de practici durabile de predare dincolo de frontiere.

  

 

28 01, 2024