Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Dialoguri pedagogice, modele educaționale și valori europene în contextul Conferinței “Inovație și creativitate didactica prin experiențe Erasmus+”

Prima paginăProiecteProiecte internaționaleErasmusAcreditare Erasmus+ (2022-2027)Dialoguri pedagogice, modele educaționale și valori europene în contextul Conferinței “Inovație și creativitate didactica prin experiențe Erasmus+”
Prima paginăProiecteProiecte internaționaleErasmusAcreditare Erasmus+ (2022-2027)Dialoguri pedagogice, modele educaționale și valori europene în contextul Conferinței “Inovație și creativitate didactica prin experiențe Erasmus+”

Dialoguri pedagogice, modele educaționale și valori europene în contextul Conferinței “Inovație și creativitate didactica prin experiențe Erasmus+”

publicat în Acreditare Erasmus+ (2022-2027)

Acreditarea Erasmus+ (2022-1-RO01-KA121-SCH- 000060091) obținută de Colegiul National „Costache Negruzzi” pentru perioada 2022-2027 este un nou exercițiu de cooperare europeană dintr-un portofoliu impresionant de proiecte educaționale internaționale de succes inițiate de colegiul nostru, pe o tematică diversă și cu sprijinul unei comunitati de parteneri cu care colaborează de câteva decenii pentru a asigura calitatea și inovația în actul didactic. De la vechile proiecte europene Socrates, Arion, Grundvig, Comenius Bilateral, Comenius Multilateral, la proiectele Leonardo, K1 VET, pâna la proiectele Erasmus+ K1, K2, competițiile Euroscola, și proiectul internațional World School, cuprinzând școli de pe patru continente și în care negruzziștii sunt singurii parteneri români, toate s-au regăsit in agenda colegiului nostru și  au condus la obținerea unei identități de școală cu vocație europeană reconfirmată prin titulaturi precum Școală Europeană și Școală Ambasador a Parlamentului European. 

Experiențele de învățare adunate pe tot parcursul anului școlar 2022-2023, primul an de Acreditare Erasmus+, ca urmare a organizării celor 26 de mobilități pentru profesorii si cadrele didactice auxiliare din Colegiul National Costache Negruzzi” desfășurate în Spania, Portugalia, Irlanda, Finlanda, Croația si Grecia, au constituit obiectul comunicărilor din cadrul Conferinței “Inovație și creativitate didactica prin experiențe Erasmus+”, ce a avut loc vineri, 15 decembrie in amfiteatrul colegiului, în prezenta a peste 100 de participanți, profesori și studenți - viitori profesori, atât din județul Iași, cat și din alte județe ale Moldovei. 

În prima sesiune a evenimentului doamna director, prof.dr. Camelia Gavrilă a vorbit despre un contextul mai larg al educației în secolul XXI referindu-se  la provocările majore în lumea contemporană: deschideri interculturale, tehnologizare, dinamism și fluiditate a informațiilor, disoluție a valorilor, la dificultățile și dilemele de adaptare și integrare pe care le resimt tinerii și la imperativul ca școala modernă să își structureze strategiile educaționale pornind de la acest context. Au fost aduse in discuție conceptele de cultură şi rolul acesteia în definirea identității, conceptele de  multiculturalism, de viziune și educație interculturală sub semnul europenității care se regăsesc , prin tradiție, în demersul educațional negruzzist ce promovează şi integrează valorile și competentele interculturale ale elevilor şi profesorilor. Prezența doamnei prof. univ. dr. Nicoleta Popa, Prodecan pentru programe de cercetare ştiinţifică şi relații internaţionale la  Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Univ. Al. I. Cuza, a adus o perspectivă pedagogică universitară asupra temei noastre centrale, formarea profesorilor prin cunoașterea și  valorizarea modelelor europene, vorbind despre Curriculum academic în spirit european și despre importanța organizării unor astfel de experiențe de învățare Erasmus+ in dezvoltarea competentelor interculturale ale profesorilor pe toate laturile: cognitivă, metodologică și relațional – comportamentală. Comunicările au fost completate de intervenția doamnei Inspector pentru proiecte educaționale din cadrul ISJ Iași, prof. Gabriela Conea despre programele internaționale implementate la nivelul învățământul ieșean cu referiri la  repere statistice, la provocări, tendințe si priorități legate de procesul de aplicare, organizare, monitorizare si evaluare a mobilităților si rezultatelor acestora. 

Prima parte a conferinței s-a încheiat cu prezentările doamnei prof. Gianina Artenie, responsabil Proiecte Internaționale si coordonatorul tehnic al programului Erasmus+ în scoală, despre cele 26 de mobilități Erasmus negruzziste organizate în 9 fluxuri în primul an de Acreditare, obiectivele, provocările și rezultatele acestora, și respectiv, a doamnei director adjunct, Anca Voicu-Ghenghea, care a împărtășit experiența didactică și culturală de care s-a bucurat pe parcursul stagiului de formare de tip job-shadowing la Colegio Divina Pastora în localitatea Monovar din regiunea Alicante a Spaniei. 

A doua sesiune a conferinței a cuprins comunicări cu caracter aplicativ, interactiv, pe cele trei obiective ale proiectului. Primul obiectiv, reducerea fenomenelor de (cyber) bullying si mobbing în școală a fost ilustrat prin experiențele doamnelor prof. Adriana Bozdoro si prof. Mariana Chiriac, participante la cursul de formare „How to prevent bullying and cyberbullying in schools and promote social emotional learning”, care au prezentat exemple de bună practică inedite, atractive și ușor de aplicat pentru identificarea unor astfel de manifestări, factorii de risc si de protectie, tehnici de gestionare a conflictelor si de dezvoltare a empatiei (Facebull, Cyberpedia, the Beware project, SEL – Social Emotional learning supportive classroom, jocul Emotional Investigators). Despre al doilea obiectiv, îmbunătățirea calității procesului de evaluare a elevilor prin dezvoltarea și utilizarea unor instrumente educaționale digitale, au împărtășit din activitățile de învățare propuse prin cursurile „eAssessment: assessment of/for learning with digital tools ” ,„BYO-STEAM – Build Your Own STEAM based on differentiated learning paths” doamna prof. dr. Elvira Rotundu, doamna prof. dr. Ioana Anton si domnul prof. Stelian Hadîmbu, relevând utilitatea platformelor Learningapps.org si Testmoz. Al treilea obiectiv, promovarea unui comportament ecologic prin elaborarea și implementarea unui program de educație pentru mediu, a fost urmărit prin participarea la cursul „Creating our
Eco-Schools” 
despre care doamna director adjunct, prof. Mihaela Tura și doamna prof. Adina Imbria  au diseminat cu participanții la conferința cele mai importante practici transferabile: programul Eco-School, PHNET – Simulări Interactive, Biomeviewer, aplicațiile Actionbound si Zerofy.
 

Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea produsului final al primului an de implementare Erasmus+, toolkitul digital „Green DigitAll-In”, o valoroasă resursă educațională deschisă la care au contribuit toți cei 26 de beneficiari ai mobilităților Erasmus+, ce poate fi accesată in format flipbook pe pagina proiectului de pe site-ul scolii. Concluziile au fost subliniate într-o sesiune de feedback pe marginea experiențelor de învățare și a comunicărilor din cadrul conferinței, organizată de doamna prof.dr. Cristina Mocanu prin aplicația mentimeter și care a arătat că toate aceste experiențe trăite de profesorii negruzziști în primul an de mobilități ca școală acreditată Erasmus + au însemnat oportunități de dezvoltare profesională și de dialog intercultural, care s-au concretizat în elemente de inovare didactică și de creștere a calității educației oferite de Colegiul Național ” Costache Negruzzi”, dar și în deschideri spre noi proiecte și programe europene. 

 

16 decembrie 2023                                    

Responsabil Proiecte Internaționale
Prof. Gianina Artenie

 

16 12, 2023