Oferta Educationala

Oferta educațională 2017-2018:

5 clase a V-a
– 2 clase cu studiul intesiv al limbii engleze;
– 1 clasă cu studiul intensiv al limbii germane;
– 2 clase cu studiul obișnuit al limbilor străine.

5 clase a IX-a
– 3 clase profil Real, Specializarea Matematică-Informatică, din care 2 clase cu studiul intesiv al limbii engleze și 1clasă cu studiul obișnuit al limbilor străine;
– 1 clasă profil Real , Specializarea Științe ale Naturii, cu studiul intesiv al limbii engleze;
– 1 clasă profil Umanist, Specializarea Filologie, cu studiul intesiv al limbii engleze.

 

Oportunităţi şi facilităţi pentru elevi:

  • Centrul de excelenţă
  • Cercul de fizică aplicată
  • Cercul de hermeneutică
  • Cenaclul şi revista Corolar
  • Revista de limbă engleza „English at Hearth“
  • Revista „Alfa şi Omega“
  • Revista de ştiinte „GNOSIS“
  • Cursuri opţionale