Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016/2017)

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016/ 2017)
„Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”

Uniunea Europeană se confruntă cu poate cea mai profundă criză a refugiaților. În contextul în care sute de mii de oameni își părăsesc țările, din cauza războiului, a violenței și a traficanților, pentru speranța unei vieți mai bune, Europa reprezintă în continuare nu doar un spațiu geografic ci și unul al valorilor asumate de veacuri, respectând demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept, drepturile omului indiferent de apartenența sau nu la un grup minoritar, și mai ales libertatea de exprimare.
Gestionarea eficace a migraţiei constituie o provocare pe termen lung la care construcția europeană, caracterizată prin stat de drept, democrație, pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi, trebuie să răspundă prin acţiuni pe mai multe planuri, astfel încât fenomenul migraţiei să fie abordat sub toate aspectele sale: stabilitatea economică şi politică, drepturile omului, securitatea, gestionarea crizelor, precum şi aspectele umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de mobilitate.
În acest cadrul se desfășoară anul acesta concursul național Euroscola, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) și Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ), competiție în care Colegiul Naţional “Costache Negruzzi” din Iaşi se înscrie cu o echipa formată din 24 de elevi selectați în urma unei proceduri de selecție interne şi 2 profesori coordonatori. Echipa își propune realizarea, pe de o parte, a scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă) care să reflecte abordarea originală a contextului fenomenului migrației, iar pe de alta, realizarea unor sesiuni informative pentru membrii echipei, care să contribuie deopotrivă la conștientizarea rolului instituțiilor europene, în special a Parlamentului European, dar și la lărgirea orizonturilor informaționale și artistice ale echipei în perspectiva realizării piesei de teatru. Activitaţile propuse se vor desfăşura în perioada 09.06.2016 – 09.10.2016, conform obiectivelor competiţiei.

OBIECTIVE

Echipa Colegiului “Costache Negruzzi” din Iaşi îşi propune ca prin proiectul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor” să atingă următoarele obiective:
- Să se informeze în mod responsabil cu privire la situația reală a fenomenului migrației în general și în Europa (cauze, efecte, soluții în plan social, financiar, politic, religios și cultural);
- să descopere mărcile identitare ale altor culturi, infirmând stereotipuri în favoarea diversității și toleranței culturale;
- să dobândească o nouă perspectivă asupra lumii;
- să dezvolte capacitatea de analiză și sinteză și creativitatea elevilor;
- să dezvolte abilitățle de comunicare și lucru în echipă;
- să realizeze scenariul piese de teatru având ca temă criza refugiaților în Europa, precum și punerea în scenă și promovarea rezultatelor proiectului în comunitatea locală și națională.

COMPONENŢA ECHIPEI

Pentru a respecta principiul egalităţii de şanse, în perioada 25 mai 2016 – 2 iunie 2015, Colegiul “Costache Negruzzi” a realizat o selecţie a grupului de elevi care vor participa în activităţile asociate competiţiei Euroscola.
Astfel, în perioada 25 mai 2016 – 1 iunie 2016, elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a au fost invitaţi să se înscrie în competiţia de selecţie prin depunerea unui dosar care să cuprindă un CV personal şi o scrisoare de intenţie. În data de 02 iunie 2016 a avut loc interviul de selecţie a candidaţilor, realizat și evaluat de către elevi participanți la competiția anterioară Euroscola 2014.
În competiție s-au inscris 34 de candidați, ponderea etapelor de selecţie fiind echilibrata. Pentru dosarul de candidatură a fost acordat un punctaj ponderat al activităţilor prezentate în CV (maximum 15 puncte), conținutul scrisorii de intenție a fost evaluat cu maximum 15 puncte, iar pentru interviu s-a acordat un punctaj de maximum 15 de puncte.
Afişarea rezultatelor competiţiei a avut loc pe data de 3 iunie 2016, pe pagina de Facebook a comunității Negruzzi is Euroscola, dedicată proiectelor intrate în competiție din școala noastră (în 2014 și 2016).

Coordonatori:

Prof. dr.Anca Voicu
Prof. dr. Cristina Mocanu

Membrii echipei:

Medeleanu Maria Teodora
Anghel Florin Mihai
Tîrziu Ingrid Mihaela
Pilă Ştefania
Fechet Şerban
Caunii Maria
Iancu Teodor
Filip Ioana Adelina
Gafiţianu Alex
Cărăuşu Bianca
Văleanu Mara
Popa Alexia Theodora
Grigoraş Sabin
Fuchs Lisa
Creţu Cosmina
Leonte Radu
Acatrinei Eusebiu
Solomon Bianca
Nistor Diana
Tuchiluş Vlad
Chiriţă Elena
Acasandrei Ilinca
Ichim Dragoş
Ştefănescu Ioanina

STADIILE PROIECTULUI

Înaintea stabilirii activităţilor concrete ce urmează a fi derulate în cadrul proiectului, conform obiectivelor propuse, au avut loc câteva etape preliminare ce au inclus selectarea membrilor echipei de proiect, întâlniri de lucru pentru stabilirea obiectivelor concrete al proiectului şi a activităţilor ce vor fi desfăşurate. Astfel, în vederea organizării proiectului în cadrul şcolii noastre, s-a avut în vedere fixarea unei strategii de management care să conducă la realizarea obiectivelor fixate precum şi propunerea de activităţi concrete, a unui buget minim şi a unor strategii de atragere de parteneri şi sponsori. Lansarea oficială a proiectului se va realiza prin publicarea pe site-ul şcolii precum, pe pagina de Facebook (care va fi actualizată pe toată durata proiectului) și prin informarea instituțiilor organizatoare. Lansarea proiectului va avea loc în cadrul unui eveniment amplu, desfășurat în amfiteatrul școlii, printr-o predare simbolică a ștafetei de către participanții din proiectul Euroscola 2014, participanți în cadrul Zilei Euroscola la Parlamentul European, 27 noiembrie 2015, absolvenți ai claselor a XII-a.

ACTIVITATI PROPUSE:

I. Lansarea proiectului
II. Documentare și promovare în comunitate (workshop, elaborare de materiale – logo, slogan, site, pliant, sponsori);
III. Realizarea scenariului original pe baza rezultatelor documentării;
IV. Pregătirea reprezentației teatrale (regie, costume, elemente artistice);
V. Prezentarea și promovarea spectacolului (turneu);
VI. Analiză și reflecție (impactul asupra comunității, sustenabilitate, realizarea dosarului

Top

Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Politica cookie