PROIECTUL LEONARDO DA VINCI LLP-LdV/IVT/2013/RO/202 Web skills by stimulating programming abilities in JavaScript

Grupul ţintă este format din 21 de elevi din clasele a IX-a şi a X-a aflat în formare iniţială - IVT, specializarea matematică-informatică, care vor efectua 60 de ore de practică/laborator în domeniul programării web. Pe timpul desfăşurării celor 60 de ore se va urmări dezvoltarea următoarelor competenţe web: - utilizarea caracteristicilor şi a instrucţiunilor JavaScript; - utilizarea funcţiilor şi a evenimentelor JavaScript; - dezvoltarea capacităţilor de programare prin utilizarea obiectelor JavaScript. Scopul urmărit este dezvoltarea gândirii antreprenoriale la elevi şi crearea de abilităţi de programare în JavaScript necesare dezvoltării de pagini Web, completate de dezvoltarea competenţelor lingvistice în limba germană. Stagiul are loc în Germania, Karlsruhe, la instituţia "alfatraining" în perioada 12 mai 2014 – 25 mai 2014. Selecţia elevilor interesaţi de proiectul propus va fi realizată pe baza a două probe eliminatorii şi a unui test scris. Primii 21 de elevi (care au punctajul cel mai mare la testul scris) vor fi declaraţi admişi în proiect. Proiect nr. LLP-LdV/IVT/2013/RO/202 Web skills by stimulating programming abilities in JavaScript. Paşii necesari pentru participarea la acest proiect sunt: 1. Dosarul de candidatură: se depune la secretariatul şcolii în perioada 2-4 decembrie 2013şi cuprinde: - C.I. (xerox); - scrisoare de intenţie; - acordul scris al ambilor părinţi / susţinătorilor legali pentru deplasarea în Germania în perioada menţionată (descărcare formular). 2. Selecţia va fi realizată pe baza următoarelor probe şi criterii: • proba 1 eliminatorie: rezultate la învăţătură (media >= 9.00), media la informatică >=8.50, frecvenţa la ore (peste 95%) şi nota 10 la purtare, din ultimul şi din prezentul an şcolar; • proba 2 eliminatorie: interviul, ce se va desfăşura pe data de 5 decembrie 2013: - se va evalua profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere) şi portofoliul candidatului; - cunoştinţe de cultură generală (istorie, geografie, biologie); • selecţie prin test: se va desfăşura pe data de 9 decembrie 2013, ora 1200-1400, alcătuit din: a - test grilă de utilizare a calculatorului (25 puncte); b - test despre noţiuni de internet şi HTML (25 puncte); c – test despre noţiuni de programare (20 puncte); d - test scris de limba germană (nivel A1) (30 puncte); Se vor califica primii 21 de elevi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, plus 3 rezerve. 3. Afişarea rezultatelor: 9 decembrie 2013, ora 1900, la avizierul şcolii, pe site-ul şcolii www.colegiulnegruzzi.ro şi pe site-ul coordonatorului de proiect www.neagulucian.info. Eventualele contestaţii la proba scrisă (selecţia prin test) se vor depune la secretariatul şcolii pe data de 10 decembrie 2013, ora 830-1000. Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 10 decembrie 2013, ora 1400, la avizierul şcolii, pe site-ul şcolii www.colegiul negruzzi.ro şi pe site-ul coordonatorului de proiect www.neagulucian.info 4. Rezultate proba 1 şi 2 (descarcare rezultate)

Bibliografie si modele de itemi

Bibliografie si modele de itemi

Selectie candidati

Selectie candidati - detalii

Set modele itemi

Test model 1

Test model 2 

Top

Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Politica cookie