Înscriere în clasa a V-a, an școlar 2019-2020

Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași organizează înscrieri pentru ocuparea locurilor la clasa a V-a, anul școlar 2019-2020.

Oferta educațională: 5 clase, din care: 1 clasă cu studiul intensiv al limbii engleze, 1 clasă cu studiul intensiv al limbii germane, 1 clasă cu studiul intensiv al limbii franceze și  2 clase cu studiul obișnuit al limbilor străine.

 • Număr total de locuri: 150
 • Perioada de înscriere: 2 – 15 mai 2019, orele 07.30-15.30
 • Documente necesare: copie după certificatul de naștere al copilului și cererea tip, care se găsește pe site-ul colegiului (www.colegiulnegruzzi.ro) și la secretariat.
 • În situația în care numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a va depăşi numărul de locuri oferite, se vor organiza examinări în vederea selecției:
  • 18 mai 2019, ora 900: Concursul de Limbă, Comunicare și Literatură Română „Ionel Teodoreanu”
  • 18 mai 2019, ora 1100: Concursul de Matematică „Traian Lalescu”
 • Accesul elevilor în sălile de concurs este permis până la ora 830 pentru Concursul ”Ionel Teodoreanu” și până la ora 1030 pentru Concursul ”Traian Lalescu”, pe baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs sau a copiei după certificatul de naștere.
 • Durata probelor: 60 de minute (15 minute pentru acomodarea cu subiectele și 45 de minute pentru redactarea rezolvărilor), în intervalele orare 0900-1000 și 1100-1200
 • Rezultatelevor fi afișate la avizier și pe site-ul colegiului după finalizarea evaluării.

 • În funcţie de nivelul performanţelor atinse la matematică sau limba română, elevii pot beneficia de oportunitatea de a se înscrie în clasa a V-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iaşi, pentru anul școlar 2019-2020, în ordinea descrescătoare a rezultatelor și în limita locurilor disponibile, astfel:
  • Concursul de Limbă, Comunicare și Literatură Română „Ionel Teodoreanu”: 50 de locuri
  • Concursul de Matematică „Traian Lalescu”: 50 de locuri
  • Media punctajelor la cele două concursuri: 50 de locuri