Depunere cereri pentru vizualizarea lucrărilor la examenul de evaluare națională 2017

În perioada 4-5 iulie 2017, în intervalul orar 12:00-15:00, se pot depune la secretariatul unității de învățământ cereri de vizualizare a lucrărilor de la Evaluare Națională. Cererile tipizate se găsesc la secretariat.
Locația pentru vizualizarea lucrărilor va fi corpul C al Inspectoratului Școlar Judeţean Iași în perioada 17-21 iulie 2017, iar repartizarea pe zile și intervale orare a solicitanților va fi comunicată către unitățile de învățământ de către I.S.J. Iași în data de 10 iulie 2017.
Candidații și părinții/ reprezentanții legali ai candidaților minori vizualizează individual, în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene de evaluare națională lucrarea solicitată/ lucrările solicitate.
Candidații minori vor fi însoțiți obligatoriu de părinte/ reprezentant legal.
Solicitarea de vizualizare și respectiv, vizualizarea lucrării/ lucrărilor nu pot conduce la reevaluarea și/ sau modificarea notelor acordate lucrării/ lucrărilor.

  • Copyright

    Copyright © 2018 Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași. Toate drepturile rezervate.