Înscrierea în clasele cu predare intensivă a limbii engleze/germane – anul şcolar 2019-2020

În conformitate cu Procedura nr. 32530/27.05.2019, privind organizarea și desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, emisă de Ministerul Educației Naționale, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași organizează testare la limba engleză și limba germană pentru elevii înscriși în clasa a V-a, an școlar 2019-2020, după cum urmează:

  • pentru o clasă cu program intensiv de studiu al limbii engleze (30 de locuri)
  • pentru o clasă cu program intensiv de studiu al limbii germane (30 de locuri).

          Ziua testării este sâmbătă, 15 iunie 2019, ora 09.00, la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași.

  • Listele cu repartizarea pe săli a elevilor vor fi afișate pe site-ul școlii și la avizier cu 48 de ore înainte de susținerea testării.
  • Accesul elevilor în săli se face în intervalul 08.15 - 08.45, pe baza carnetului de elev/certificatului de naștere (copie).
  • Proba scrisă se desfășoară între orele 09.00 și 10.00, iar proba orală începe la ora 10.30.
  • Rezultatele vor fi afișate sâmbătă, 15 iunie 2019, după ora 16.00. Eventualele contestații la proba scrisă se pot depune marți, 18 iunie 2019, între orele 12.00-15.00, la secretariatul școlii.
  • Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 19 iunie 2019.

          Structura subiectelor pentru testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei  limbi moderne, precum și alte informații pot fi consultate aici.

În conformitate cu Procedura nr. 32530/27.05.2019, privind organizarea și desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, emisă de Ministerul Educației Naționale, vă facem cunoscut că testul pentru clasa  cu studiul intensiv al limbii germane, nu se susține  deoarece în momentul de față, numărul solicitărilor este mai mic decât locurile alocate.

Repartitia candidatilor pe săli - proba scrisa - 9:00-10:00

Repartitia candidatilor pe săli - proba orala - 10:30-15:30

TEST DE COMPETENȚE LINGVISTICE -PROBA ORALĂ : SALĂ DE AȘTEPTARE P6

REZULTATE INIȚIALE TESTARE COMPETENȚE LINGVISTICE - LB. ENGLEZĂ cls. a V-a

Rezultatele vor fi afișate sâmbătă, 15 iunie 2019, după ora 16.00. Eventualele contestații la proba scrisă se pot depune marți, 18 iunie 2019, între orele 12.00-15.00, la secretariatul școlii. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 19 iunie 2019.

REZULTATE FINALE TESTARE COMPETENȚE LINGVISTICE - LB. ENGLEZĂ cls. a V-a

  • Copyright

    Copyright © 2020 Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași. Toate drepturile rezervate.